Jong Talent

 

Daar Ga Je focust zich in haar advies, training en coaching speciaal op Jong Hoog Opgeleiden, tussen de 20 en de 30 jaar. Oftewel de talenten van generatie Y en Einstein met hun eigen kenmerken, behoeften en verwachtingen. Zelfbewuste netwerkers, die gaan voor vrijheid, zelfsturing, verantwoordelijkheid, zingeving en zelfontplooiing. Oh, en...hiërarchie? Daar hebben ze nooit van gehoord!

Organisaties onderkennen de noodzaak om te investeren in deze medewerkers van de toekomst. Het binnenhalen, benutten en behouden van de juiste jonge mensen voor de organisatie is dé uitdaging voor de komende jaren.

Hoe manage, stimuleer en begeleid je jonge mensen op zo’n wijze dat hun ontwikkeling aansluit bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben én een bijdrage levert aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen?

Daar Ga Je zet graag haar ervaring en expertise in bij vraagstukken rond talentmanagement en bij training en coaching van jong talent!