Hoe werken wij

"Volg de natuur zoals de vlieger de wind" Tao Meng


De ontwikkelingsgerichte benadering van Rudy Vandamme is het kader van waaruit Daar Ga Je werkt. Zinvolheid en duurzaamheid bepalen de focus in hoe we onze omgeving en anderen benaderen. De erkenning van het belang om op duurzame wijze met onze leefomgeving om te gaan, druppelt langzaam het bewustzijn van veel mensen binnen. Respect voor onze hulpbronnen, de omgeving en anderen. En tegelijkertijd geldt daarbij natuurlijk de vraag: hoe duurzaam gaan we met onszelf om? Respecteren we onze eigen uniciteit? Kunnen we mild kijken naar hoe we in het leven staan? Gaan we zorgvuldig om met onze hulpbronnen? Verbinden we ons aan een groeirijke omgeving? Kiezen we ervoor om teleurstellingen te herkaderen naar kansen voor persoonsontwikkeling, zodat we leiderschap houden en niet wegzakken naar een plek waar we geen invloed meer hebben?

Bewustzijn creëren, richting bepalen en leren van acties staat centraal in onze werkwijze. De focus is steeds: hoe ben je bezig in je projecten, versterken de resultaten je in wie je bent en dragen ze bij aan jouw ontwikkeling én die van het groter geheel waartoe je behoort? De visie op ontwikkelingsgericht werken is methodisch vertaald naar een helder en werkbaar model dat ontwikkeling van teams of individuen langs vier sporen structureert (De Vork, Rudy Vandamme).