Hardlooptherapie

“On the roads, I can see truth revealed whole, without thought or reason. There I experience the sudden understanding that comes unasked, unbidden. I simply rest within myself, rest within the pure rhythm of my running. And I wait” (George Sheehan)

Ruim 1 miljoen burn-out klachten, 7,5 miljoen verzuimdagen door werkstress, werkdruk of te moeilijk werk en 2,7 miljoen werknemders die te maken hebben met te hoge werkeisen. De cijfers volgens een in 2014 geplubiceerd rapport van TNO bevestigen het: werkstress is een hardnekkig probleem.

De Arbowet definieert stress als een toestand die als negatief wordt ervaren en lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft. De fysiologische reacties die bij spanning optreden maken het in eerste instantie meestal mogelijk om goede prestaties te leveren. Als deze spanning echter niet wordt gecompenseerd door voldoende rust en ontspanning, dan kan dit op termijn ongunstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Stress heeft invloed op het lichaam (o.a. verhoogde hartslag en bloeddruk), op gedrag (o.a. irritaties en gehaastheid) en op emoties (o.a. angst en spanning). 

Hardlopen (en bewegen in het algemeen) heeft een gunstige invloed op de stresshormoonhuishouding en helpt om de draagkracht te vergroten. Coaching ondersteunt in het bereiken van zinvolle en duurzame doelen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Doelen die bijdragen aan het behoud van een gezond lichaam en aan de kwaliteit van het leven.

Daar Ga Je zet een combinatie van hardlooptherapie en coaching in om de klant te begeleiden bij stressreductie