Coaching

"Je haalt het beste uit anderen, niet door hen het vuur aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren" (Bob Nelson).


Ieder mens heeft verschillende talenten. Uit onderzoek blijkt dat de mate van succes binnen een bedrijf het sterkste verband houdt met maar een
 factor; de mate waarin medewerkers in staat zijn elke dag datgene te doen waarin ze het beste zijn!

 
Een typisch kenmerk van talent is dat het inzetten ervan je moeiteloos afgaat en zelfs in tijden van stress, leidt tot effectief gedrag. Een talent inzetten is bovendien iets wat iedereen gewoon graag doet. Het levert meestal een bevredigend gevoel op; er wordt dopamine aangemaakt en daar willen we meer van.

Talent zegt iets over HOE we de dingen doen. Passie zegt iets over WAAROM we de dingen doen. Daar waar je werkelijk contact maakt met je kern, ontstaat er energie en de wil om je verder te ontwikkelen. Passie is de motor achter talent die tegelijkertijd richting en zingeving geeft.

Daar Ga Je zet coaching in bij persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvragen.